0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami » Koordynator ds. dostępności


Koordynator ds. dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie oraz monitorowanie zapewnienia przez ZWiK w Tuszynie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza Plan Działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania Koordynatora ds. dostępności:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez ZWiK w Tuszynie,
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.),
3. Monitorowanie działalności ZWiK w Tuszynie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4. Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
5.Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Koordynator ds. dostępności w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacjiw Tuszynie:

Pani Ewelina Muszyńska

Telefon kontaktowy: 42 614 30 18

e-mail: technika_zwik@tuszyn.info.pl

Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)Informacja opublikowana przez:
  Mateusz Wymysłowski dnia 2 luty 2021 godz. 07:47
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Mateusz Wymysłowski dnia 2 luty 2021 godz. 07:47
Liczba odsłon:
  1381 od 2 luty 2021 godz. 07:47  (średnio 2.12 odsłon/dobę)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Brzezińska 86a, 95-080 Tuszyn

(42) 614-30-18
zwik@zwiktuszyn.pl